OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár: Streda: 13.12. Sv. Lucie, panny a mučenice Štvrtok: 14.12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi V dnešnú nedeľu sa o 15:00 h. uskutoční v našom kostole „Vianočný koncert“, kde vystúpia mladí a deti  zo Základnej umeleckej školy v Poprade. Vstupné je dobrovoľné. Srdečne vás na toto podujatie pozývame. Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu zimné kántrové dni. …

Don Fekete sa stal biskupom

Pápež František vymenoval dona Vladimíra Feketeho, bývalého provinciála saleziánov na Slovensku, direktora komunity v Poprade za biskupa pre celý Azerbajdžan. Menovanie Vladimíra Feketeho za biskupa je pre katolícku komunitu v Azerbajdžane osobitne radostné, lebo prichádza práve na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorej je zasvätený jediný kostol v krajine. Apoštolská prefektúra Azerbajdžan vznikla v roku …