34. NEDEĽA – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA (22.11.2020)

  Pondelok 23.11. Sv. Klementa I., pápeža a muč., Sv. Kolumbána, opáta Ľub. spom. Utorok 24.11. Sv. Ondreja Dunc Laka, kňaza a spoločníkov, mučeník. Spomienka Streda 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice Ľub. spom. Štvrtok 26.11.   Féria Piatok 27.11.   Féria Sobota 28.11. Panny Márie Ľub. spom. Nedeľa 29.11. 1. Adventná nedeľa Slávnosť Minulú nedeľu … [Read more…]

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (15.11.2020)

  Pondelok 16.11. Sv. Margity Škótskej, alebo Gertrúdy Ľub. spom. Utorok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Spomienka Streda 18.11. Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov Ľub. spom. Štvrtok 19.11.   —- Féria Piatok 20.11.   —- Féria Sobota 21.11. Obetovanie Panny Márie Spomienka Nedeľa 22.11. 34. nedeľa v období cez rok – Nedeľa Krista Kráľa … [Read more…]