OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: UTOROK: 17.1. Sv. Antona, opáta – spomienka SOBOTA: 21.1. Sv. Agnesy, panny a mučenice – spomienka Bohuznámi obetovali na kostol: 220 €. Úprimné Pán Boh zaplať. Litánie s požehnaním budú dnes o 14:00 h. Po nich bude farská katechéza. Dnes o 16.00 h. bude stretnutie rodičov  prvoprijímajúcich detí. Budúcu sobotu (21. januára) sa bude požehnávať domy od …

OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA

Požehnávať domy sa bude v sobotu 14. januára od 9:00 do 13:00 h. a to ulice: Železničná, Liptovská a Krátka. Z pohrebu Viktórie Bobákovej, Márie Martinkovej a Rastislava Bušovského obetovali na kostol 200 €; z krstu Jána Filipa 20 €.  Úprimné Pán Boh zaplať. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zaangažovali do farského upratovania a predvianočného vyzdobovania kostola. Veľká vďaka patrí …

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Liturgický kalendár: PONDELOK: 2.1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi – spomienka PIATOK: 6.1. ZJAVENIE PÁNA – slávnosť NEDEĽA: 8.1. KRST KRISTA PÁNA Veriaci, ktorí chcú požehnanie domu vo vianočnom období nech sa nahlásia v sakristii. Požehnávať domy sa bude v mesiaci január v soboty a to podľa ulíc: 7.1. od 10:00 h.: Lesná, Lipová, Jarmočná, …