OZNAMY NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU

Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vám ďakujeme.  Na potreby farnosti  obetovali  z krstu Samuela Beňovského  50 €; z pohrebu p. Borátkovej 50 €; z pohrebu p. Handzušovej 200 € a bohuznáma 40 €; Pán Boh zaplať. Saleziánske Oratko v Poprade na sídlisku Juh, pozýva dnes mladých o 15:00 h. na krížovú cestu od Kaplnky sv. Heleny v Kvetnici.  …