Katechézy Dobrého pastiera

V posledných rokoch sa aj v slovenských farnostiach udomácnili Katechézy Dobrého pastiera. Katechézy Dobrého pastiera je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku od 3 – 12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí od útleho veku vzťah so živým Bohom. Pozývame Vás na kurz zameraný na poznanie týchto katechéz pre deti od 3 do 6 … [Read more…]

OZNAMY NA TRIDSIATU DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: PONDELOK: 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka SOBOTA: 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka Dnes  bude o 16.00 h. stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. Pozývame vás na Farský Katarínsky ples, ktorý sa uskutoční dňa 24.11. 2018 v Súkromnej strednej odbornej škole. Vstupné je     19 €. Prihlásiť sa a zaplatiť sa dá v sakristii.                                       Na … [Read more…]

OZNAMY NA TRIDSIATU PRVÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: PIATOK: 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky – sviatok SOBOTA: 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka Dnes o 14:00 h. je odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci spojená s korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu bude o 16.00 h. stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby saleziánov. Vopred Pán Boh … [Read more…]