OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár: UTOROK: 6.12. Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná  spomienka STREDA: 7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi  – spomienka ŠTVRTOK: 8.12. NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE – slávnosť, prikázaný sviatok Bohuznámi darovali na kostol 140 €. Z krstu Alexandry Kopaňovej 20 €. Úprimné Pán Boh zaplať. V rámci zbierky na charitu sa vyzbieralo 1215,42 €. Všetkým darcom ešte …

Rorátne sväté omše

Roráty.  Niečo, čo  je pre mnohých cudzie, málo známe, ale  pre veriacich, je to niečo, čo v sebe nesie tajomnú atmosféru adventného obdobia. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska „Rorate coeli …