Aktualizácia pokynov ohľadom sv. omší a bohoslužieb od 24.10. – soboty

Od soboty (24.10.2020) vrátane do 1.11. – nie sú verejné sv. omše. O 9:30 v nedeľu sa pokúsime odvysielať sv. omšu online – bez účasti ľudu. Link zverejníme, akonáhle ho dostaneme. ________ Tento čas je mimoriadnym časom pre posilnenie vzťahov v domácej cirkvi – v rodine –  teda doma v spoločenstve Boha s ľuďmi. Toto je … [Read more…]

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (18.10.2020)

Pondelok 19.10. Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a spoločníkov mučeníkov, alebo sv. Pavla z Kríža, kňaza ľub. spomienky Štvrtok 22.10. Sv. Jána Pavla II, pápeža ľub. spomienka Piatok 23.10. Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza ľub. spomienka Sobota 24.10. Sv. Antona M. Clareta, biskupa ľub . spomienka Nedeľa 25.10. TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČ.  OBDOBÍ slávnosť Nedeľné sv. omše … [Read more…]