OZNAMY NA ŠIESTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes bude o 16:00 h. stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Dnes nebude mať spevácky zbor dospelých popoludní  skúšku. Umelecké stretko pre deti bude v pondelok o 16:30 h. V stredu 15.2. bude v kostole od 15.00 h. do 18.20 h. farská poklona Oltárnej sviatosti. Do pozornosti dávame nové číslo časopisu pre deti – Rebrík. Prosíme, aby ste ho propagovali a kupovali …

OZNAMY NA PIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: PONDELOK: 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov – spomienka PIATOK: 10.2. Sv. Školastiky, panny – spomienka SOBOTA: 11.2. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – ľubovoľná spomienka Dnes je o 14:00 h. odprosujúca pobožnosť a po nej farská katechéza.                                                                  Dnes je o 16:00 h. stretnutie miništrantov.  Všetkých pozývame. V utorok sa rozlúčime s p. Igorom Cpinom, ktorého si Pán …

OZNAMY NA ŠTVRTÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: UTOROK: 31.1. Sv. Jána Bosca, kňaza – slávnosť ŠTVRTOK: 2.2. Obetovanie Pána – sviatok PIATOK: 3.2. Sv. Blažeja –  ľub. spomienka Na kostol obetovali z pohrebu p. Jána Krišandu 100 €. Pán Boh zaplať! Z príležitosti sviatku sv. Jána Bosca Vás všetkých pozývame na Don Bosco Show, ktorá sa uskutoční dnes o 15.30 h. v Dome Kultúry …