DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad:   Pondelok 20.1. Sv. Šebastiána, mučeníka ľub. spomienka Utorok 21.1. Sv. Agnesy, panny a mučenice spomienka Streda 22.1. Bl. Laura Vicuňová spomienka Štvrtok 23.1. Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období féria Piatok 24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka Sobota 25.1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola sviatok Nedeľa 26.1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ slávnosť … [Read more…]

KRST KRISTA PÁNA

Liturgický prehľad:   Pondelok 13.1. Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka Utorok 14.1. Utorok 1. týždňa v Cezročnom období féria Streda 15.1. Bl. Alojz Variara, kňaza spomienka Štvrtok 16.1. Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období féria Piatok 17.1. Sv. Antona, opáta spomienka Sobota 18.1. Sobota 1. týždňa v Cezročnom období féria Nedeľa 19.1. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ slávnosť … [Read more…]

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Liturgický prehľad: Pondelok 6.1. ZJAVENIE PÁNA slávnosť Utorok 7.1. Utorok po Zjavení Pána féria Streda 8.1. Bl. Titus Zeman spomienka Štvrtok 9.1. Štvrtok po Zjavení Pána féria Piatok 10.1. Piatok  po Zjavení Pána féria Sobota 11.1. Sobota po Zjavení Pána féria Nedeľa 12.1. KRST KRISTA PÁNA slávnosť Odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci s požehnaním a modlitbou … [Read more…]