OZNAMY NA ŠIESTU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár: STREDA: 24.5. Panny Márie Pomocnice kresťanov – slávnosť ŠTVRTOK: 25.5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – slávnosť PIATOK: 26.5. Sv. Filipa Neriho, kňaza – spomienka Dnes bude o 16:00 h. stretnutie miništrantov v Orlovni. Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. Vo štvrtok je prikázaný sviatok …

OZNAMY NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

 Liturgický kalendár: UTOROK: 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – spomienka Členovia ružencových spoločenstiev obetovali na kostol 198 €. Z krstov Branislava Rakytu a Nely Bukovinovej obetovali na kostol 120 €. Zbierka na seminár vyniesla 811,90 €. Za vaše dary vyslovujeme Pán Boh zaplať. Budúcu nedeľu bude o 16:00 h. stretnutie miništrantov.         Oznamujeme, že aj tento rok …