OZNAMY NA PRVÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU NEDEĽU

Chceme sa v mene našej komunity saleziánov poďakovať tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a pekného prežívania a slávenia týchto veľkonočných sviatkov. A vyprosujeme vám všetkým požehnaný veľkonočný čas v ktorom sa rozlieha radosť zo Vzkrieseného Krista, aby ste ho strávili v radosti a v pokoji. Celý nasledujúci týždeň budeme sláviť  oktávu Zmŕtvychvstania Pána. Veľmi vám odporúčame nakoľko je to …

Slávenie Veľkonočných sviatkov

Zelený štvrtok: svätá omša o 18.30 h.; adorácia: do 22. h. Veľký piatok: ranné chvály a posvätné čítanie: 7:00 h. krížová cesta v prírode o 12:00 h.; krížová cesta v kostole o 15:00 h.; Obrady Veľkého piatku: 16:00 h.                      Biela sobota: ranné chvály a posvätné čítanie: 7:00 h.; Obrady veľkonočnej vigílie: 20.00 h. Požehnanie jedál bude v Orlovni v sobotu večer …

OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU

Z krstov Jakuba Friča a Simony Špinerovej obetovali na kostol 70 €. Pán Boh zaplať. Dnešnou pripomienkou slávnostného vstupu Pána Ježiša   do Jeruzalema sme vstúpili do najvýznamnejšieho obdobia liturgického roka, ktorý nazývame „Veľký týždeň“. Pripomíname si v ňom najvýznamnejšie udalosti dejín spásy: smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Preto by sme vás chceli povzbudiť, aby ste sa v týchto dňoch a osobitne …