Mimoriadne oznamy

Drahí bratia a sestry. Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vaše modlitby v tieto dni. Od dnešného dňa už nie sme v karanténe, sme v bežnom režime ako každý bežný občan,  s tými obmedzeniami, ktoré sa podľa zákona týkajú každého občana bývajúceho na území SR. Do pozornosti Vám chceme dať  informácie ohľadom  prežívania Veľkej noci. Všetky … [Read more…]

Konkrétny návrh, ako byť «domácou cirkvou»

«Prítomnosť Pána prebýva v konkrétnej a reálnej rodine, so všetkými jej trápeniami, zápasmi, radosťami a každodennými zámermi» (Posynodálna exhortácia Amoris laetitia, 315).  V Cirkvi máme ukrytý poklad: rodinu.  Pán vždy sprevádzal každú krízu svojho ľudu mimoriadnymi posolstvami a zdá sa, že to robí aj tvárou v tvár tejto pandémii, ktorá nás všetkých núti k prinútenému stiahnutiu sa … [Read more…]

Kvetná nedeľa 5.4. 2020 – Liturgia domácej Cirkvi

Príhovor don Bonettiho na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=YCbVzIIQArg&feature=youtu.be Drahí priatelia, som rád, že vám môžem poslať text liturgie domácej cirkvi na Kvetnú nedeľu. Touto nedeľou začína Veľký týždeň. Začiatkom budúceho týždňa pripravíme texty domácej liturgie na Zelený Štvrtok, Veľký Piatok, Bielu Sobotu a Nedeľu Zmŕtvychvstania, aby sme znovu prežili s Ježišom jeho cestu cez smrť k zmŕtvychvstaniu. Nech ju … [Read more…]