KRST KRISTA PÁNA

Liturgický kalendár:  Pondelok 14.1. Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období féria Utorok 15.1. Bl. Alojza Variaru, kňaza, saleziána spomienka Streda 16.1. Streda 1. týždňa v Cezročnom období féria Štvrtok 17.1. Sv. Antona, opáta spomienka Piatok 18.1. Piatok 1. týždňa v Cezročnom období féria Sobota 19.1. Sobota 1. týždňa v Cezročnom období féria Nedeľa 20.1. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ slávnosť … [Read more…]

ZJAVENIE PÁNA

Liturgický kalendár:  Pondelok 7.11. Pondelok po Zjavení Pána féria Utorok 8.1. Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník spomienka Streda 9.1. Streda po Zjavení Pána féria Štvrtok 10.1. Štvrtok  po Zjavení Pána féria Piatok 11.1. Piatok  po Zjavení Pána féria Sobota 12.1. Sobota  po Zjavení Pána féria Nedeľa 13.1. KRST KRISTA PÁNA slávnosť   Odprosujúca pobožnosť … [Read more…]

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Liturgický kalendár:  Pondelok 31.12. Siedmy deň oktávy Narodenia Pána féria Utorok 1.1. SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY slávnosť Streda 2.1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianszkého, biskupov a uč. Cirkvi spomienka Štvrtok 3.1. Najsvätejšieho mena Ježiš ľub. spomienka Piatok 4.1. Piatok vo vianočnom období –  prvý piatok féria Sobota 5.1. Sobota vo vianočnom období – Fatimská sobota féria … [Read more…]