OZNAMY NA 26. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Liturgický kalendár: UTOROK: 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka ŠTVRTOK: 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok PIATOK: 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka SOBOTA: 1.10. Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi – spomienka V sobotu začína mesiac október, ktorý je už tradične mesiacom svätého ruženca. V kostole sa budeme modlievať …

OZNAMY NA 25. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Liturgický kalendár: UTOROK: 20.9. Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov,  mučeníkov – spomienka STREDA: 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok PIATOK: 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza – spomienka Na potreby farnosti obetovali nemenovaní darcovia 550 €; z krstu Emmy Rennerovej 50 €; z krstu Timey Slivenskej 50 €; z pohrebu Anny Tomlanovej …

OZNAMY NA 24. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Liturgický kalendár: PONDELOK: 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie – ľubovoľná spomienka UTOROK: 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka STREDA: 14.9. Povýšenie svätého kríža – sviatok ŠTVRTOK: 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – slávnosť PIATOK: 16.9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka Na potreby farnosti obetovala Bohuznáma 50 €. Zo …