1. adventná nedeľa

 

Pondelok 3.12. Sv. Františka Xaverského. kňaza spomienka
Utorok 4.12. Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi ľub. spomienka
Streda 5.12. Bl. Filip Rinaldi, kňaz spomienka
Štvrtok 6.12. Sv. Mikuláša biskupa ľub. spomienka
Piatok 7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka
Sobota 8.12. NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE slávnosť
Nedeľa 9.12. 2. ADVENTNÁ NEDEĽA (Biblická nedeľa) slávnosť

 

 • Vo štvrtok je sviatok svätého Mikuláša. Po svätej omši nebude adorácia, nakoľko v tento deň príde k nám svätý Mikuláš. Deti pozývame na svätú omšu a na stretnutie so sv. Mikulášom.
 • Máme prvopiatkový týždeň. Spovedáme v stredu, štvrtok a v piatok od 16:30 h. V piatok bude svätá omša o 6:00 h. – bude to rorátna svätá omša. Od 16:00 h. bude vyložená sviatosť oltárna. Večerná svätá omša bude zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
 • V sobotu je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše budú ráno o 7:00 h., o 9:30 h a večerná bude z 2. adventnej nedele. Po svätej omši, ktorá bude ráno o 7:00 h. bude nasledovať pobožnosť fatimskej soboty.
 • Budúcu nedeľu bude o 14:00 h. odprosujúca pobožnosť spojená s korunkou k Božiemu milosrdenstvu.
 • V dnešnú nedeľu budeme od 14.00 h. v Orlovni vyrábať adventné vence. Všetkých pozývame aby ste si prišli vyrobiť adventný veniec do svojho príbytku. Zároveň vám ich aj požehnáme. Vence budeme požehnávať aj pri každej svätej omši, ak si ich donesiete a položíte pred oltár.
 • Adventný predaj kníh bude u nás prebiehať na Prvú adventnú nedeľu (to je dnes) a na Druhú adventnú nedeľu po svätých omšiach dopoludnia. Srdečne Vás pozývame do Orlovne.
 • V adventnom období budú „rorátne“ sväté omše v utorok a v piatok ráno o 00 h. Pozývame na tieto sväté omše aj rodičov s deťmi. Keďže je zvykom sláviť tieto sv. omše ešte pred svitaním (t. j. za tmy), prineste si so sebou aj lampáše, ale nenoste do kostola sviečky.
 • Dnes je  zbierka na charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí dnes prispejú na charitu. Srdečne Pán Boh zaplať a požehnaj!
 • Na druhú adventnú nedeľu Vás o 17:00 h. pozývame do Orlovne na misijnú  besedu, ktorá bude s naším novicom Jakubom Honekom, ktorý rok pôsobil v Indii. Srdečne ste vítaní.
 • Pozývame Vás na slávnosť výročia posviacky kaplnky Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnostná svätá omša sa uskutoční 7.12.2018 o 18.00 hod. v Oratku.
 • Pozývame vás na adventné hudobné pásmo v podaní tvorivej skupiny POETICA MUSICA.  Adventný večer je spojením piesní, poézie a zamyslení, pri ktorých sa môžete na chvíľu zastaviť a popremýšľať nad vlastným putovaním… Koncert sa uskutoční 9.12.2018 o 17.00 vo farskom kostole v Matejovciach. Vstupné je dobrovoľné.