Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V sobotu 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú ráno o 7:00 h., o 9:30 h a večerná bude z 2. adventnej nedele. Po svätej omši, ktorá bude ráno o 7:00 h. bude nasledovať pobožnosť fatimskej soboty.