Predvianočná sviatosť zmierenia

Pozývame Vás na stretnutie s Pánom  vo sviatosti pokánia –  čo najlepšie si pripraviť svoje srdce  na sviatky Narodenia nášho Pána a to predvianočnou svätou spoveďou,ktorá bude v našej farnosti  najbližšiu sobotu (22.12.) od 10.00 h. do 11.30 h.