DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad: Pondelok 14.10. Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka ľub. spomienka Utorok 15.10. Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi spomienka Streda 16.10. Sv. Margity Márie Alacoque ľub. spomienka Štvrtok 17.10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka Piatok 18.10. Sv. Lukáša, evanjelistu sviatok Sobota 19.10. Sv. Pavla z kríža ľub. spomienka Nedeľa 20.10. DVADSIATA … [Read more…]

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad: Pondelok 7.10. Ružencovej Panny Márie spomienka Utorok 8.10. Utorok 27. týždňa v Cezročnom období féria Streda 9.10. Streda  27. týždňa v Cezročnom období féria Štvrtok 10.10. Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období féria Piatok 11.10. Sv. Jána XXXIII., pápeža ľub.spomienka Sobota 12.10. Sobota 27. týždňa v Cezročnom období féria Nedeľa 13.10. DVADSIATA ÔSMA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ slávnosť … [Read more…]

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA v CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad: Pondelok 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka Utorok 1.10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi spomienka Streda 2.10. Sv. anjelov strážcov spomienka Štvrtok 3.10. Štvrtok 26. týždňa v Cezročnom období féria Piatok 4.10. Sv. Františka Assiského spomienka Sobota 5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny ľub. spomienka Nedeľa 6.10. DVADSIATA SIEDMA … [Read more…]