Ruženec v októbri

  Nedeľa: 1.10.  – Pondelok: 2.10.  Ružencové spoločenstvo  Márie Švagerkovej Utorok: 3.10.  Novici Streda: 4.10.  Rehoľné sestry z farnosti Štvrtok: 5.10.  Piatkové stretko (chlapci) Piatok: 6.10.  Prvoprijímajúce deti Sobota: 7.10.  Fatimská sobota Nedeľa: 8.10.  Ružencové spoločenstvo  Jarmily Lištiakovej Pondelok: 9.10.  Ružencové spoločenstvo Evy Schmidtovej Utorok: 10.10.  Novici Streda: 11.10.  Miništranti Štvrtok: 12.10.  Animátori Piatok: 13.10. …

OZNAMY NA DVADSIATU ŠIESTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Liturgický kalendár: PONDELOK: 2.10. Svätých anjelov strážcov STREDA: 4.10. Sv. Františka Assiského ŠTVRTOK: 5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny SOBOTA: 7.10. Ružencovej  Panny Márie V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota. Spovedáme v stredu, vo štvrtok a v piatok  od 16.30 h.  V piatok bude sv. omša aj ráno o 7.00 h. a v sobotu o 7:30 h. V utorok bude posledná rozlúčka s pani …