Vyrábanie adventných vencov

V sobotu 2.12. budeme v Orlovni vyrábať adventné vence. Pozývame všetkých, najmä rodičov s deťmi, aby si tak spoločne pripravili adventný veniec. Je potrebné doniesť si svoje adventné sviečky a ozdoby. Začíname o 14:00 h.  Adventné vence budeme požehnávať pri svätých omšiach budúcu nedeľu, preto je potrebné ich priniesť a položiť pred oltár pred svätou omšou.

OZNAMY NA NEDEĽU KRISTA KRÁĽA

Liturgický kalendár: ŠTVRTOK: 30.11. Sv. Ondreja, apoštola – sviatok Budúca nedeľa je Prvou adventnou nedeľou V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota. Spovedáme v stredu, vo štvrtok a v piatok  od 16.30 h. V piatok bude sv. omša aj ráno o 7.00 h. a v sobotu o 7:30 h. Od stredy 29.11. sa budeme modliť deviatnik pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. …

OZNAMY NA TRIDSIATU TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: UTOROK: 21.11. Obetovanie Panny Márie STREDA: 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice PIATOK: 24.11. Sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov SOBOTA: 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice NEDEĽA: 26.11. KRISTA KRÁĽA Na budúcu nedeľu – na nedeľu Krista Kráľa bude zbierka na potreby saleziánov. Vopred Pán Boh zaplať. V stredu 22.11. …