OZNAMY NA 25. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Liturgický kalendár: UTOROK: 20.9. Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov,  mučeníkov – spomienka STREDA: 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok PIATOK: 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza – spomienka Na potreby farnosti obetovali nemenovaní darcovia 550 €; z krstu Emmy Rennerovej 50 €; z krstu Timey Slivenskej 50 €; z pohrebu Anny Tomlanovej … [Read more…]

OZNAMY NA 24. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Liturgický kalendár: PONDELOK: 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie – ľubovoľná spomienka UTOROK: 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka STREDA: 14.9. Povýšenie svätého kríža – sviatok ŠTVRTOK: 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – slávnosť PIATOK: 16.9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka Na potreby farnosti obetovala Bohuznáma 50 €. Zo … [Read more…]

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Liturgický kalendár: STREDA: 7.9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov – spomienka ŠTVRTOK: 8.9. Narodenie Panny Márie – sviatok Na potreby farnosti obetovala Bohuznáma 50 €. Pán Boh zaplať. Dnes o 16:00 h. bude miništrantské stretnutie v Orlovni. Do 10.9. je ešte možnosť prihlásiť deti na prvé sväté prijímanie. Prvé stretnutie s rodičmi bude na … [Read more…]