OZNAMY NA 11. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Liturgický kalendár: PONDELOK: 11.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka   Na kostol obetovali členovia ružencových spoločenstiev 180 € a iní rôzni darcovia 1300 €. Veľká vďaka za vašu štedrosť. Do pozornosti vám dávame časopis Rebrík pre deti, potom časopis Don Bosco dnes a nové číslo Viery do vrecka. Prosíme o šírenie kresťanskej tlače vo vašich … [Read more…]

OZNAMY NA 10. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Liturgický kalendár: STREDA: 8.6. Bl. Štefana Šándora, saleziána, mučeníka – spomienka SOBOTA: 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola – spomienka Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať František Horváth, bývajúci vo Valalikoch a Lenka Nadžadyová, bývajúca v našej farnosti. Modlíme sa za týchto snúbencov. V stredu o 19:30 pozývame na stretnutie členov farskej hospodárskej rady. V sobotu bude  o 15:00 hodine sobášna svätá omša … [Read more…]

UPRATOVANIE KOSTOLA vždy ráno o 9:00 hod.

  Dátum Rodiny alebo jednotlivci 7.5. r. Boroňová   r. Boroňová   r. Boroňová   r. Boroňová 14.5. r. Pitoňáková   r. Pitoňáková   r. Pitoňáková   r. Pitoňáková 21.5. r. Zoričáková   r. Špinerová   r. Rybárová   r. Korenková 28.5. r. Dluhá   r. Dluhá   r. Králiková   r. Králiková 4.6. rodičia … [Read more…]