OZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár: Pondelok: 30.11. Sv. Ondreja, apoštola – sviatok Štvrtok: 3.12. Sv. Františka Xaverského, kňaza  – spomienka Sobota: 5.12. Bl. Filipa Rinaldiho, kňaza – spomienka     Budúca nedeľa je  Druhá adventná nedeľa Naša komunita je zasvätená bl. Filipovi Rinaldimu – tretiemu nástupcovi dona Bosca. V tento deň máme v komunite sviatok a prosíme Vás, aby ste sa …

Rorátne sväté omše

Prvou adventnou nedeľou nám začína nový liturgický rok. Pre advent typickým, dnes po dlhých rokoch zabudnutia postupne obnovovaným cirkevným zvykom sú takzvané roráty – sväté omše pred svitaním. Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu.  U nás sa budú sláviť rorátne sväté omše v advente:  v utorok a v piatok (okrem sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý pripadá na utorok)  …