Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je možné si vziať počas celého Štedrého dňa z priestorov kostola.