UPRATOVANIE KOSTOLA

Dátum Rodiny alebo jednotlivci 21.10. r. Schmidtová   r. Bolisegová   r. Globinovská   r. Banášová 28.10. Michal Globinovský   Dávid Kendra   Vanesa Petrasová   Samuel Kendra   Daniel Dominik 4.11. r. Mikurdová   r. Muchová   r. Pálfyová   r. Slimáková 11.11. Tomáš Szekély   Viktória Ďuráčiková   Soňa Martinková   Adam Brejčák …

Ruženec v októbri

  Nedeľa: 1.10.  – Pondelok: 2.10.  Ružencové spoločenstvo  Márie Švagerkovej Utorok: 3.10.  Novici Streda: 4.10.  Rehoľné sestry z farnosti Štvrtok: 5.10.  Piatkové stretko (chlapci) Piatok: 6.10.  Prvoprijímajúce deti Sobota: 7.10.  Fatimská sobota Nedeľa: 8.10.  Ružencové spoločenstvo  Jarmily Lištiakovej Pondelok: 9.10.  Ružencové spoločenstvo Evy Schmidtovej Utorok: 10.10.  Novici Streda: 11.10.  Miništranti Štvrtok: 12.10.  Animátori Piatok: 13.10. …