Farský výlet pre deti

V sobotu 12. augusta pozývame deti na farský výlet na hrad Stará Ľubovňa. Môžu ísť aj rodičia. Potrebné je mať vlakovú kartičku a suchý obed. Lístky pre deti na hrad máme zabezpečené. Stretávame sa ráno o 8:15 h. na vlakovej stanici.