Predvianočná sviatosť zmierenia

Pozývame Vás na stretnutie s Pánom  vo sviatosti pokánia –  čo najlepšie si pripraviť svoje srdce  na sviatky Narodenia nášho Pána a to predvianočnou svätou spoveďou,ktorá bude v našej farnosti  najbližšiu sobotu (22.12.) od 10.00 h. do 11.30 h.  

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V sobotu 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú ráno o 7:00 h., o 9:30 h a večerná bude z 2. adventnej nedele. Po svätej omši, ktorá bude ráno o 7:00 h. bude nasledovať pobožnosť fatimskej soboty.

Rorátne sväté omše

V adventnom období budú „rorátne“ sväté omše v utorok a v piatok ráno o 6:00 h. Pozývame na tieto sväté omše aj rodičov s deťmi.