Slávnosť Božieho tela

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok.  Sväté omše budú o 7.00 h. a 17.30 h. Po večernej svätej omši bude procesia so Sviatosťou oltárnou ulicami Veľkej.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár: Pondelok 13.5. Bl. Panny Márie Fatimskej ľub. spomienka Utorok 14.5. Sv. Mateja, apoštola sviatok Streda 15.5. Streda po 4. veľkonočnej nedeli féria Štvrtok 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka spomienka Piatok 17.5. Piatok  po 4. veľkonočnej nedeli féria Sobota 18.5. Sobota po 4. veľkonočnej nedeli féria Nedeľa 19.5. ŠTVRTÁ  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA slávnosť … [Read more…]

Štvrtá pôstna nedeľa

Liturgický kalendár: Pondelok 1.4. Pondelok  po 4. pôstnej nedeli féria Utorok 2.4. Utorok  po 4. pôstnej nedeli féria Streda 3.4. Streda  po 4. pôstnej nedeli féria Štvrtok 4.4. Štvrtok po  4. pôstnej nedeli féria Piatok 5.4. Piatok   po 4. pôstnej nedeli féria Sobota 6.4. Sobota  po 4. pôstnej nedeli féria Nedeľa 7.4. PIATA PÔSTNA  NEDEĽA … [Read more…]