Časopis Kapitula

Tento časopis vydáva náš Biskupský úrad v Spišskej Kapitule a informuje o živote biskupstva. Môžte si ho pozrieť tu: dieceza.kapitula.sk/userfiles/file/kapitula-5-2014b.pdf