Rekonštrukcia veže

Milí farníci! Verím, že zo záujmom sledujete opravu fasády veže. Prácu ako hlavný dodávateľ vykonáva firma SANEX zo Spišskej Novej Vsi. Nejde však len o murárske práce, ktoré už prebiehajú, ale s touto prácou však súvisí aj mnoho iných prác. Pripravujeme opravu ciferníka a ručičiek vežových hodín, rekonštrukcia ochodze na  veži (podlahy, zábradlia, kovania). do …