Duchovná obnova pre manželov a rodičov

Pozývame manželov a rodičov na prvú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 22. 11. o 15:00 hod. v saleziánskom dome.  Začneme  zamyslením v prednáškovej  miestnosti v noviciáte  (na poschodí). Bude tam priestor na osobnú modlitbu,  na sviatosť zmierenia a vyvrcholením bude spoločná adorácia.

Zapisovanie svätých omší

Bude v  týždni po prvom piatku: v utorok (po prvom piatku v mesiaci) – vo farskej kancelárii v čase od 15:00 do 17:00 hod. v stredu (po prvom piatku v mesiaci) – po skončení svätej omše v sakristii. vo štvrtok (po prvom piatku v mesiaci) – vo farskej kancelárii v čase od 15:00 do 17:00 hod.

Svätý ruženec v októbri

Štvrtok: 1.10.  dobrovoľníci Piatok: 2.10.  dobrovoľníci Sobota: 3.10.  fatimská sobota Nedeľa: 4.10.  ružencové spoločenstvo  Márie Šimonovičovej Pondelok: 5.10.  ružencové spoločenstvo  Bukovinovej Zuzany Utorok: 6.10.  novici Streda: 7.10.  ružencové spoločenstvo  Anny Illenčíkovej Štvrtok: 8.10.  sestry – Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie Piatok: 9.10.  miništranti Sobota: 10.10.  ružencové spoločenstvo  Lištiakovej Jarmily Nedeľa: 11.10.  ružencové spoločenstvo  Šelengovej Márie Pondelok: … [Read more…]