Pápež František: „Amoris laetitia“

V piatok, 8. Apríla 2016, bola zverejnená apoštolská posynodálna exhortácia o rodine Amoris laetitia, formálne datovaná na 19. marec 2016, sviatok svätého Jozefa, ktorá vyšla po dvoch synodách o rodine v rokoch 2014 a 2015. Dokument má deväť kapitol, 325 paragrafov a 264 strán. Prv akoby sme predstavili v krátkych rysoch tento dôležitý dokument, treba poukázať … [Read more…]

Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

V nedeľu (10.4.) o 15:30 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. Deti sa zapoja do popoludňajšieho programu a rodičia sa stretnú v dome na poschodí. Nakoľko sa čas svätého prijímania pomaly blíži, prosíme o účasť všetkých rodičov.

Výzva hlavného predstaveného k modlitbe

#prayforfrtom Výzvu k modlitbe za pokoj, s osobitným úmyslom za saleziána Toma Uzhunnalila, ktorého uniesli islamskí radikáli v Jemene – toto je motív, s ktorým sa hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernánedz Artime obracia na celú saleziánsku rodinu a mladých.     Drahí moji spolubratia, drahé sestry a bratia v celej saleziánskej rodine vo svete, … [Read more…]