Práce na oprave veže

Oprava fasády veže 42.909,32 Nové zábradlie na ochodzu 5.980,- Reštaurovanie ciferníkov hodín 4.510,- Architektonické návrhy 800,- Izolácia podlahy na ochodze 3.459,63 drevený rošt na ochodzi 1.176,- žalúzie do okien 2.033,28 stavebný dozor 1.050,- Spolu: 61.918,23 Doteraz zaplatené: 23.883,08 Naša hotovosť: 12.318,- Chýbajúce peniaze: 25.716,-

Práce, ktoré sa konajú v rámci opravy fasády veže

Samotná oprava fasády veže: 29.544,54 € Oprava ciferníkov vežových hodín: 4.510,- € Oprava zábradlia na ochodzi: 5.980,- €   V štádiu jednania je cenová ponuka na: – opravu štúk okolo ciferníka hodín, – podlahu ochodze a klampiarske práce na ochodzi, – opravu kríža na veži a opravu (namontovanie) plechov na bočné steny lode vedľa veže – výrobu a osadenie … [Read more…]

Stretnutie Pastoračnej rady farnosti

V stredu 17.9.2014 sa po dlhšom čase stretla Pastoračná rada farnosti (PRF) na svojom stretnutí. Obsahom stretnutia boli tri body: 1. príprava Dňa farnosti, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28.9.2014. Členovia si rozdelili úlohy pre zabezpečenie tohto podujatia. 2. rozdelenie animovania štvrtkovej adorácie Oltárnej sviatosti. Rada sa dohodla, že od októbra sa budú striedať jednak … [Read more…]