Slávenie Vianočných sviatkov

Nedeľa: 24.12. 7:00, 9:30, 11:00, 16:00, 24:00 Pondelok: 25.12. Narodenie Pána: 7:00, 9:30, 11:00, 18:30 Utorok: 26.12. Sv. Štefana: 7:00, 9:30, 18:30 Streda: 27.12. Slávnosť sv. Jána, apoštola a evanjelistu – patróna kostola: 17:00 –  (slávnostná odpustová svätá omša). Hlavný celebrant: Matúš Knižacký, kaplán Poprad Nedeľa: 31.12. 7:00, 9:30, 11:00, 17:00 (ďakovná svätá omša) Pondelok: 1.1. … [Read more…]

Don Fekete sa stal biskupom

Pápež František vymenoval dona Vladimíra Feketeho, bývalého provinciála saleziánov na Slovensku, direktora komunity v Poprade za biskupa pre celý Azerbajdžan. Menovanie Vladimíra Feketeho za biskupa je pre katolícku komunitu v Azerbajdžane osobitne radostné, lebo prichádza práve na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorej je zasvätený jediný kostol v krajine. Apoštolská prefektúra Azerbajdžan vznikla v roku … [Read more…]