Slávnosť sv. Jána Bosca 31.1.

Slávnostná svätá omša z príležitosti sviatku svätého Jána Bosca, zakladateľa Saleziánskej spoločnosti bude vo štvrtok o 17:00 h.  Svätá omša o 18:30 h. nebude!