Katechézy Dobrého pastiera

V posledných rokoch sa aj v slovenských farnostiach udomácnili Katechézy Dobrého pastiera. Katechézy Dobrého pastiera je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku od 3 – 12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí od útleho veku vzťah so živým Bohom. Pozývame Vás na kurz zameraný na poznanie týchto katechéz pre deti od 3 do 6 … [Read more…]

Duchovné cvičenia na Levočskej hore

Duchovné cvičenia začínajú vo štvrtok o 17:00 h. svätou omšou na Levočskej hore. Odchody autobusov z Popradu sú nasledovné: 15:10 – smer Svidník 15:35 – Levoča Odvoz z autobusového nástupišťa bude zabezpečený. Potrebné je vziať si teplé oblečenie.  

Ruženec v októbri

Pondelok: 1.10.  Ružencové spoločenstvo Blaženy Lištiakovej Utorok: 2.10.  Novici Streda: 3.10.  Animátori Štvrtok: 4.10.  Ženy Piatok: 5.10.  Prvoprijímajúce deti Sobota: 6.10.  Fatimská sobota Nedeľa: 7.10.  Ružencové spoločenstvo  Márie Švagerkovej Pondelok: 8.10.  Ružencové spoločenstvo  Jarmily Lištiakovej Utorok: 9.10.  Novici Streda: 10.10.  Ružencové spoločenstvo Márie Šimonovičovej Štvrtok: 11.10.  Ružencové spoločenstvo  Kláry Kerestešiovej Piatok: 12.10.  Prvoprijímajúce deti Sobota: … [Read more…]