OZNAMY NA TRIDSIATU TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: UTOROK: 21.11. Obetovanie Panny Márie STREDA: 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice PIATOK: 24.11. Sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov SOBOTA: 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice NEDEĽA: 26.11. KRISTA KRÁĽA Na budúcu nedeľu – na nedeľu Krista Kráľa bude zbierka na potreby saleziánov. Vopred Pán Boh zaplať. V stredu 22.11. …

OZNAMY NA TRIDSIATU DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: STREDA: 15.11. Bl. Magdalény Moranovej, panny PIATOK: 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Dnes o 16:00 h. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí. V piatok sa naša farnosť zapája do modlitbovej reťaze za našich bohoslovcov. Preto vás v tento deň povzbudzujeme k horlivejšej modlitbe za našich bohoslovcov. Pozývame vás na Farský Katarínsky ples, ktorý sa uskutoční dňa 25.11. 2017 …

OZNAMY NA TRIDSIATU PRVÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: ŠTVRTOK: 9.11. Výročie posviacky lateránskej baziliky PIATOK: 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi SOBOTA: 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa Dnešnú nedeľu pozývame miništrantov na miništrantské stretnutie. Stretávame sa na pobožnosti v kostole o 14:00 h a po nej o 14:30 h. v Orlovni. Pozývame vás na Farský Katarínsky ples, ktorý sa uskutoční dňa 25.11. 2017 v Súkromnej …