DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad: Pondelok 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza spomienka Utorok 24.9. Utorok 25. týždňa v Cezročnom období féria Streda 25.9. Streda 25. týždňa v Cezročnom období féria Štvrtok 26.9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov ľub. spomienka Piatok 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza spomienka Sobota 28.9. Sv. Václava. mučeníka ľub. spomienka Nedeľa 29.9. DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ … [Read more…]

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

Liturgický prehľad: Pondelok 16.9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov spomienka Utorok 17.9. Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi ľub. spomienka Streda 18.9. Streda 24. týždňa v Cezročnom období féria Štvrtok 19.9. Sv. Januára, biskupa a mučeníka ľub. spomienka Piatok 20.9. Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spol., mučeníkov spomienka Sobota 21.9. Sv. Matúša, … [Read more…]

DVADSIATA  TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad: Pondelok 9.9. Sv. Petra Clavera, kňaza ľub. spomienka Utorok 10.9. Utorok 23. týždňa v Cezročnom období féria Streda 11.9. Streda 23. týždňa v Cezročnom období féria Štvrtok 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie ľub. spomienka Piatok 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka Sobota 14.9. Povýšenie svätého kríža sviatok Nedeľa 15.9. SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY … [Read more…]