OZNAMY NA TRETIU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. V tomto týždni nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.  V príhovore účastníkom kongresu „Horizonty a nádeje“  o pastorácii povolaní hovorí: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt … [Read more…]

OZNAMY NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU – NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Liturgický kalendár: PONDELOK: 9.4. Zvestovanie Pána – slávnosť STREDA: 11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka Dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva o 15:00 h. bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Dnes je možnosť získať úplné odpustky. Každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sv. … [Read more…]

OZNAMY NA PRVÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Mladých  pozývame na Diecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom Štefanom Sečkom, ktoré bude budúcu sobotu (7. apríla)  v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Registrácia účastníkov bude spustená už od 9:00 h. a samotný program sa začne o 10:00 h.  Stretnutie vyvrcholí spoločnou sv. omšou. Predpokladaný záver stretnutia bude o 16:00 h. Od utorka (3.4.) sa začína vo … [Read more…]