DVADSIATA  DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad:   Pondelok 2.9. Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období féria Utorok 3.9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka Streda 4.9. Streda 22. týždňa v Cezročnom období féria Štvrtok 5.9. Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období féria Piatok 6.9. Piatok 22. týždňa v Cezročnom období féria Sobota 7.9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a … [Read more…]

DVADSIATA  PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad: Pondelok 26.8. Bl. Zefyrín Namuncurá, mladík ľub. spomienka Utorok 27.8. Sv. Moniky spomienka Streda 28.8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka Štvrtok 29.8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa spomienka Piatok 30.8. Piatok 21. týždňa v Cezročnom období féria Sobota 31.8. Sobota 21. týždňa v Cezročnom období féria Nedeľa 1.9. DVADSIATA DRUHÁ  NEDEĽA V CEZROČNOM  OBDOBÍ slávnosť … [Read more…]

DVADSIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad: Pondelok 19.8. Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období féria Utorok 20.8. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi spomienka Streda 21.8. Sv. Pia X., pápeža spomienka Štvrtok 22.8. Panny Márie Kráľovnej spomienka Piatok 23.8. Sv. Ruženy Limskej, panny ľub. spomienka Sobota 24.8. Sv. Bartolomeja, apoštola spomienka Nedeľa 25.8. DVADSIATA PRVÁ  NEDEĽA V CEZROČNOM  OBDOBÍ slávnosť   Sviatosť … [Read more…]