OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

septembra 2015 Liturgický kalendár   Pondelok: 7.9. sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov – spomienka Utorok: 8.9. Narodenie Panny Márie – sviatok     Budúca nedeľa je 24. nedeľa v období cez rok   Z krstov Anny Sophie Bekkerovej, Erika Sulčana a Adama Hrončáka venovali pre potreby farnosti 90 €. Všetkým úprimné Pán … [Read more…]

OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár Štvrtok: (20. 8.) sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – spomienka Piatok: (21. 8.) sv. Pia X., pápeža – spomienka Sobota: (22. 8.) Panny Márie Kráľovnej – spomienka Budúca nedeľa je 21. nedeľa v období cez rok Z pohrebu Margity Diabelkovej venovali na potreby farnosti 100 €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. Prosíme Vás, aby … [Read more…]

OZNAMY NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 2. augusta 2015

Liturgický kalendár Utorok: (4.8.) sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza – spomienka Streda: (5.8.) Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – ľubovoľná spomienka Štvrtok: (6.8.) Premenenie Pána – sviatok Sobota: (8.8.) sv. Dominika, kňaza – spomienka Dnes môžete vo farských kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“ za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. … [Read more…]