OZNAMY NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár   Streda: (  3. 9.) Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spom.   Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti 40,- €,  z pohrebu Márie Ambrozyovej 30,- €, z pohrebu Dušana Slivku 50,- €, z pohrebu Márie Kroščenovej 20,- €.  Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.   Keďže začína nový školský rok, o …

OZNAMY NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 24. augusta 2014

Liturgický kalendár Streda: (27. 8.) sv. Moniky – spomienka Štvrtok: (28. 8.) sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka Piatok: (29. 8.) Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa – spomienka Oznamujem účastníkom púte do Lurd, že dnes po večernej svätej omši bude v Orlovni organizačné stretnutie. Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti …

OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 17. augusta 2014

Liturgický kalendár Streda: (20. 8.) sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – spomienka Štvrtok: (21. 8.) sv. Pia X., pápeža – spomienka Piatok: (22. 8.) Panny Márie Kráľovnej – spomienka Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti 50,- €. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať. Od pondelka začíname práce na oprave fasády veže. Z dôvodu …