Hospodárska rada

Členovia hospodárskej rady farnosti

Stanislav Litvin

Jozef Brejčák

Dominik Kojš

Peter Dominik

Slavomír Kiska

Jozef Švagerko

Mária Šelengová

František Švirloch

František Baňas

Peter Nadžady

Marek Olejár