Bohoslužby, spovedanie a pobožnosti

Sväté omše:

Dni: Hodina:
PONDELOK – SOBOTA: 18.30
NEDEĽA: 7.00, 9.30, 11.00, 18.30
NEDEĽA (letné prázdniny): 7:00, 9:30, 18:30
PRIKÁZANÉ SVIATKY (pracovné dni):

PRIKÁZANÉ SVIATKY (sobota):

PRIKÁZANÉ SVIATKY (dni prac. pokoja):

KRISTOVHO TELA A KRVI (BOŽIE TELO):

SV. ŠTEFAN (26.12.):

VEĽKONOČNÝ PONDELOK:

Sv. Jána Bosca (31.1.) a Sv. Jána apoštola (27.12)

Štátny sviatok cirkevne neprikázaný (5.7.; 15.9.)

PRVÝ PIATOK: 

7:00, 17:00, 18:30

7:00, 17:00, 18:30

7.00, 9.30, 11.00, 18.30

7:00, 17:30

7:00, 9:30, 18:30

7:00, 9:30

17:00

7:00, 18:30

7:00, 18:30

FATIMSKÁ  SOBOTA

(po prvom piatku v mesiaci)                               

7:30, 18:30 (z nasledujúcej nedele)

 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA:

 Prvopiatkový týždeň:

 deň: streda štvrtok piatok
 hodina: 16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 16.30 – 19.00

 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme  počas svätých omší v utorok- sobotu.  V nedeľu podľa možností a prítomnosti kňazov v komunite.

 

Pobožnosti:

Dni: Hodina:
Fatimská sobota + svätá omša (sobota po prvom piatku v mesiaci) 7.30
Prvá nedeľa v mesiaci (nedeľa po prvom piatku v mesiaci) -pobožnosť s požehnaním

 

14:00
Májová pobožnosť 

Štvrtková adorácia (po svätej omši) 

 

18:15

do 20:00 h.