Sväté omše:

Dni: Hodina:
PONDELOK – SOBOTA: 18.30
NEDEĽA: 7.00, 9.30, 11.00, 18.30
NEDEĽA (letné prázdniny): 7:00, 9:30, 18:30
 

PRIKÁZANÉ SVIATKY (pracovné dni):

PRIKÁZANÉ SVIATKY (dni pracovného pokoja):

KRISTOVHO TELA A KRVI (BOŽIE TELO):

SV. ŠTEFAN (26.12.):

VEĽKONOČNÝ PONDELOK:

Štátny sviatok cirkevne neprikázaný (5.7.; 15.9.)

 

7:00, 17:00, 18:30

7.00, 9.30, 11.00, 18.30

7:00, 17:30

7:00, 9:30, 18:30

7:00, 9:30

7:00, 18:30

PRVÝ PIATOK: 7:00, 18:30

 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA:

 Prvopiatkový týždeň:

 deň: streda štvrtok piatok
 hodina: 16.30 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme  počas svätých omší v utorok, v stredu, vo štvrtok, piatok.  V nedeľu podľa možností a prítomnosti kňazov v komunite.

 

Pobožnosti:

Dni: Hodina:
Fatimská sobota + svätá omša (sobota po prvom piatku v mesiaci) 7.30
Prvá nedeľa v mesiaci (nedeľa po prvom piatku v mesiaci) -pobožnosť s požehnaním

Nedeľa – pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

 

 

14:00 (neplatí počas roka Božieho milosrdenstva)

15:00 (iba počas roka Božieho milosrdenstva)

Mariánske litánie – sobota (okrem soboty po prvom piatku v mesiaci)

Štvrtková adorácia (po svätej omši)

Celodenná adorácia: 15.2., 11.5., 23.9.  

18:20

 

do 20:00 hod.

od 14:00 do 18:30