Deti

  1. Deti patria do života cirkvi a je ich správne privádzať na svätú omšu.

Deti sú súčasťou Cirkvi, preto je normálne a dobré privádzať ich do kostola na svátú omšu. Pomáhame im vytvárať si tak vzťah  k Bohu, k ľuďom, k situáciám, k miestu, čím budujeme jedno  spoločenstvo. Rešpektujeme  Vaše deti, napriek tomu je potrebné mať cit aj pre ostatných prítomných v kostole. Choré dieťa odporúčame neprivádzať na sv. omšu, berme ohľad na jeho zdravie a zdravie ostatných.

 

  1. Rodinná svätá omša začína už u Vás doma a končí až u Vás doma.

Pripravte deti na to, že sa idú stretnúť s Pánom Ježišom. Pripomeňte im dôležitosť tohto stretnutia a skúste ich motivovať k tomu, aby boli pozorné. Dieťa vidí rodičov, čo robia, čomu veria, ako sa správajú, a aj keď tomu nerozumie, kopíruje ich. Vo výchove nič lepšie ako príklad rodičov neexistuje. Rodinná sv. omša chce byť impulzom na to, aby sa to, čo sa nakrátko odohrá počas príhovoru pre deti dorozprávalo a rozvinulo  spolu s rodičmi doma.

Aj vy ako rodičia sa pripravte počas týždňa na slávenie nedeľnej Eucharistie práve čítaním nedeľných liturgických čítaní (http://lc.kbs.sk). Keď počas čítaní v kostole deti mierne vyrušujú, máte čítania už premeditované  a účasť na Eucharistii bude aj napriek vyrušovaniu viac sústredená.

Kňaz pri sv. omši za účasti detí si chystá krátky príhovor aj pre deti. Je nevyhnutné, aby ste doma  s deťmi „pokračovali“ v jeho kázni. Hneď pri obede sa s deťmi vráťte ku tomu, čo im kňaz počas omše hovoril.

 

  1. Za správanie sa dieťaťa počas svätej omše nesie zodpovednosť rodič.

Správanie dieťaťa počas sv. omše je ovplyvnené  vekom, povahou, temperamentom, jeho  momentálnym, fyzickým a psychickým rozpoložením. Rodič najlepšie pozná svoje dieťa. Stanovením hraníc v správaní, ich dôsledným dodržiavaním a láskavým prístupom, postupne učíme dieťa prežívať sv. omšu nielen navonok, ale aj vnútorne.  Je dôležité to, že ste tu spolu ako rodina, lebo deti to vnímajú a tak sa to stáva to súčasťou ich života.

 

  1. Na svätú omšu prichádzame včas.

Príchod načas Vám umožní nájsť si vhodné miesto v kostole tak, aby dieťa mohlo svojimi zmyslami vnímať, prežívať a aktívne sa zapájať  do priebehu svätej omše. Dieťa by malo vidieť na oltár.  Na vlastné dieťa, ktoré sedí vpredu  treba vidieť a včas zasiahnuť, ak je nepokojné, alebo rozptyľuje ďalšie deti.

 

  1. Dieťa počas svätej omše hračky nepotrebuje.

Kostol  nie je herňa. Hračkami odvádzame pozornosť  nielen vlastného dieťaťa, ale aj ostatných detí. Vhodné sú knihy s priebehom svätej omše alebo biblickou tematikou. Len Vás prosíme, aby deti knihy netrhali a nechávali za sebou poriadok v kostole.

 

  1. Počas svätej omše nejeme a nepijeme.

Deťom je potrebné primerane vysvetliť, že počas svätej omše nejeme a nepijeme, pokiaľ si to nevyžaduje zdravotný stav dieťaťa. Najesť a napiť sa je potrebné pred alebo po svätej omši.

 

  1. Nenechávajte deti voľne behať a prechádzať sa po kostole.

Pohyb k deťom nerozlučne patrí. Nie každé dieťa dokáže vydržať pokojne sedieť. Dôležité je dieťaťu vysvetliť, že počas svätej omše nebeháme po kostole a zbytočne sa neprechádzame. Ak sa potrebujete premiestniť, urobte to v pokoji, tak aby ste nevyrušovali.

 

  1. Počas svätej omše nerozprávame.

Počas svätej omše sa nerozprávame nahlas. Ak potrebujeme dieťaťu niečo povedať, vysvetliť, robme to v tichosti. K otázkam dieťaťa sa vráťte po svätej omši a odpovedzte na ne. Rozprávať môžu deti vtedy, ak ich k tomu vyzve kňaz.

 

  1. Hlučne vyrušujúce a nezvládnuteľné dieťa je potrebné vyviesť von.

Vyjsť  vonku treba vtedy, ak je dieťa hlučné, nezvládnuteľné a nereaguje na Vaše upozornenie.

 

  1. Zapojte sa aktívne do svätej  omše.

Každá rodina svojou prítomnosťou dotvára atmosféru svätej omše. Ponúkame Vám možnosť priniesť obetné dary ako rodina. Môžete si zobrať na starosť čítania, zapájajte sa s deťmi do spevov a modlitieb. Po ceste domov, pri obede alebo večernej modlitbe sa rozprávajte o tom, čo Vás oslovilo počas nedeľnej svätej omše.  Opýtajte sa detí, čo si zapamätali.

 

  11. Za bezpečnosť dieťaťa  zodpovedá rodič.

Opatrnosť je potrebná zvlášť v priestoroch areálu kostola. Nenechajte deti vešať sa po zábradlí, schodoch, lavičkách, aby nedošlo k zbytočným úrazom.

Tieto pravidlá  Vás nemajú odradiť privádzať deti na svätú omšu, ale sú pomôckou pri ich výchove. Nenechávajte sa odradiť  neúspechom a nestrácajte vieru, ak všetko naraz nezmeníte. Chce to čas, našu i Vašu ochotu, trpezlivosť, dôslednosť a láskavosť,  aby sme sa naučili spoločne prežívať a sláviť rodinnú svätú omšu. Podnetné skúsenosti o prežívaní svätej omše s deťmi nájdete aj na internete.