Miništranti

Miništranti

Miništrant je ten, kto ochotne pomáha, slúži Pánu Bohu ale tá jeho služba pokračuje aj v službe ľuďom (vo farnosti, doma,  v škole …) Pán Boh si ho vtiahol do svojho nádherného plánu lásky. Slúžime Bohu, ktorý je Láska a z lásky nás stvoril; slúžime jeho Synovi, ktorý nás vykúpil; slúžime Duchu Svätému, ktorý nás posväcuje, dvíha k Pánu Bohu a približuje nás k svojmu Synovi. Veľkosť služby Pánu Bohu spočíva v peknom prežívaní  svojho života v láske.

Oplatí sa dobre žiť. Za dobrú službu Pánu Bohu nás čaká veľká odmena. Veď sme Božie deti a tak sme Božími dedičmi. A Pán Boh vie byť štedrý. A tak sa máme na čo tešiť, lebo vďaka Ježišovi Kristovi nás čaká nový život – večný život. Krásny, nádherný po celú večnosť. Stále a stále. Budeme prežívať blaženosť, dobro, krásu a radosť s ostatnými ľuďmi … Budeme v spoločnosti svätých, Panny Márie a Pána Boha.