Farnosť svätého Jána Apoštola a Evanjelistu, Poprad Veľká