Historia

História kostola

Patrocínium: sv. Jána, evanjelistu

Vznik: okolo roku 1260

Poloha: v opevnenom areáli v centre mestskej časti

historia kostol Poprad-Veľká

Stručný popis: dvojloďový ranogotický kostol s polygonálnym presbytériom, predstavanou západnou vežou, severnou sakristiou a dvojpodlažnou prístavbou

História: Kostol postavili niekedy v 60. rokoch 13. storočia (obec sa spomína prvýkrát v roku 1268) ako typickú ranogotickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom a západnou predstavanou vežou.Začiatkom 40. rokov 14. storočia bolo pôvodné presbytérium rozšírené polygonálnym ukončením a k severnej strene lode pristavali kaplnku. Okolo roku 1370 bola loď zaklenutá na dva desaťboké piliere, čím sa jej dispozícia zmenila na dvojlodie.Ďalšou prestavbou prešiel kostol aj koncom 15. storočia, kedy severnú kaplnku nahradila dvojpodlažná prístavba, ktorej horná časť, pôvodne prístupná z lode, slúžila zrejme ako oratórium. V 18. storočí bol celý objekt zbarokizovaný, pred južný portál doplnili predsieň a roku 1819 vstavali do západnej časti lode murovanú klasicistickú tribúnu. V roku 1956 odkryli sondami stredoveké nástenné maľby na južnej stene severnej prístavby, ktoré zrejme tvoria súčasť christologického cyklu a pochádzaju cca z polovice 14. storočia. V roku 2003 boli zhotovené     nové vitráže okien.

Zaujímavosti : Kostol predstavuje výraznú dominantu námestia.- Špirko uvádza rozmery stavby bez veže 24,2 x 8,5 m. – Z ranogotickej stavby sa zachovala zbarokizovaná veža a obvodové múry lode s južným ústupkovým portálom.- Ten predstavuje krásnu ukážku ranogotického umenia. Kalichové hlavice stĺpikov sú zdobené reliéfom viničných listov, po oboch stranách samotného vstupu sú ľudské tváre – naľavo Adama a napravo Evy. – Z čias gotických prestávb sa zachovalo zaklenutie presbytéria so zdobenými svorníkmi (reliéf ružice, resp. Baránka Božieho) a klenba lode podoprená dvoma stredovými piliermi s priemerom 61 cm. Z architektonických detailov ide o kamenné pastofórium z konca 15. storočia a zamurovaný jednoduchý portál v južnej stene presbytéria. – Bronzová krstiteľnica z dielne Johannesa Weigela zo Spišskej Novej Vsi pochádza z roku 1439– Neskorogotický krídlový oltár Panny Márie z roku 1480 je dnes v zbierkach Kresťanského múzea v Ostrihome.- Stredoveké kostoly sa zachovali v ďalších mestských častiach mesta Poprad – Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami či Matejovce, v samotnom Poprade, ako aj v okolitých obciach Veľká Lomnica , Mlynica, Gánovce či Veľký Slavkov.