Martin Mikulec – kaplán (1947-?

Gabriel Chlebák – správca farnosti (1952-?)

Vít Ušák (1997-    )

Pavol Michalka – predstavený komunity (1999-2006)

Peter Pagáč (2004-2006)

František Kohút – správca farnosti (2004-2015)

Stanislav Haburčák (2006-2010)

Vladimír Fekete – predstavený komunity (2006-2009) 

Peter Palušák (2007-2008)

Andrej Kňaze (2008 – ?)

Peter Timko – predstavený komunity, magister novicov (2009-   )

Ján Maturkanič (2009-2015)

Jozef Knap (2010-2014)

Marián Zachar (2011-2016)

Peter Grzechynka – správca farnosti (2015 –    )

Peter Kanský (2015 –    )

Dán Žurek (2015-    )

Na stránke sa pracuje!!!