História kňazov pôsobiacich vo Veľkej

 

Karol Pollágh – farár (1884-1911)

Andreas Háber – kaplán (1902-1903)

Vincentius Malinaj – kaplán (1906-1908)

Alexander Boharčík – farár (1911-1952)

Martin Mikulec – kaplán (1947-1953)

Gabriel Chlebák – farský administrátor a dekan (1952-1995)

Ján Čapla – direktor komunity a magister novicov (1993-2000)

Vladimír Študent – farár (1995-2004)

Jozef Bližinský (1996-2001)

Vít Ušák – kaplán, dôchodca (1997-2016)

Pavol Michalka – direktor komunity a magister novicov (1999-2006)

Viliam Riško  (2001-2004)

Peter Pagáč (2004-2006)

František Kohút – správca farnosti (2004-2015)

Stanislav Haburčák (2006-2010)

Vladimír Fekete – direktor komunity a magister novicov  (2006-2009) 

Peter Palušák (2007-2008)

Andrej Kňaze (2008 – 2011)

Peter Timko – direktor komunity a magister novicov (2009-   )

Ján Maturkanič (2009-2015)

Jozef Knap (2010-2014)

Vladimír Peregrim (2010-2014)

Marián Zachar (2011-2016)

Cyril Slíž (2012-2017)

Pavel Ženíšek (2013-2015)

Peter Bicák  (2014-2017)

Peter Grzechynka – správca farnosti (2015 –    )

Peter Kanský (2015 –    )

Dán Žurek (2015- 2018)

Ľuboš Stebnický (2017- )

Jozef Kabina (2017-2018)

Štefan Urban – kaplán (2017-  )