Knazi pochádzajúci z Veľkej

Štefan Kojš, Hnilec;

Štefan Angelus Kuruc, O. Praem, Poproč

Peter Olexák   

Valentín Kokoruďa, Tvarožná