Kontakt

Kontakt na správcu farnosti, Mgr. Dominik Vinš SDB,

 

  • GPS: 49.067982862, 20.280826092
  • IČO 31999786
  • DIČ 2020656088
  • Číslo účtu
    • IBAN SK36 0900 0000 0000 9327 6398
    • BIC SWIFT kód GIBASKBX
  • Web stránka: www.poprad-velka.fara.sk

 

Stránkové dni (pracovné dni):  

Utorok:    15:00-17:00                                                                                          

Štvrtok:   15:00-17:00

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom tohto formulára alebo kontaktovať priamo na telefónne číslo pána farára 0919 147 900. Ak nebude dvíhať telefón, určite späť zavolá, akonáhle bude môcť.

Nakoľko sme rehoľná komunita a máme spoločné komunitné aktivity (modlitby, stolovanie, iný program), tak   v časoch: 6:00-9:00; 13:00-14:00 a po 21:00 hod. vás prosíme, aby ste nás nerušili.                                                                                                                                                       

Takisto v pondelok máme komunitný deň, preto v tento deň v našej farnosti nepochovávame. V prípade veľmi súrnych vecí (pošta, zaopatrenie chorého, nahlásenie pohrebu) kontaktujte pána farára telefonicky.