KRST KRISTA PÁNA

Liturgický kalendár: 

Pondelok 14.1. Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období féria
Utorok 15.1. Bl. Alojza Variaru, kňaza, saleziána spomienka
Streda 16.1. Streda 1. týždňa v Cezročnom období féria
Štvrtok 17.1. Sv. Antona, opáta spomienka
Piatok 18.1. Piatok 1. týždňa v Cezročnom období féria
Sobota 19.1. Sobota 1. týždňa v Cezročnom období féria
Nedeľa 20.1. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ slávnosť

 

  • Dnes nebude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
  • Vo štvrtok (17. 1.) bude svätá omša o 15.45 v konkatedrále spojená so stretnutím diecéznej školy viery. Po svätej omši bude mať vdp. Štefan Vitko, farár zo Svitu, prednášku na tému: Sviatosť pokánia. Po prednáške bude nasledovať diskusia.
  • V piatok (18.1.) bude u nás slávená svätá omša za život, manželstvo a rodiny v rámci cyklu svätých omší, ktoré sa každý deň slávia v diecézach na Slovensku.
  • Od 18. – do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spoločná ekumenická pobožnosť sa uskutoční 20.1. o 15.00 h. v Gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla v Poprade na ktorú Vás pozývame.
  • Vypisujeme voľby do farskej hospodárskej rady.  Úloha hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Prosíme vás, keby ste návrhy odporúčaných kandidátov oznámili pánu farárovi do dnešnej nedele.