NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Liturgický kalendár: 

Pondelok 31.12. Siedmy deň oktávy Narodenia Pána féria
Utorok 1.1. SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY slávnosť
Streda 2.1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianszkého, biskupov a uč. Cirkvi spomienka
Štvrtok 3.1. Najsvätejšieho mena Ježiš ľub. spomienka
Piatok 4.1. Piatok vo vianočnom období –  prvý piatok féria
Sobota 5.1. Sobota vo vianočnom období – Fatimská sobota féria
Nedeľa 6.1. ZJAVENIE PÁNA slávnosť

 

  • Zajtra bude o 17.00 h.   omša spojená s ďakovnou pobožnosťou. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve Teba Bože chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.  Večer od 23.00 h. bude v kostole adorácia a o polnoci novoročné požehnanie.
  • Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) bude pri všetkých sv. omšiach novoročná ofera. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  • V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Vianočná spoveď platí aj na prvý piatok. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať len v piatok od 17:00 h.
  • Na budúcu nedeľu je slávnosť Zjavenia Pána. Na začiatku svätej omše o 7.00 h. budeme požehnávať trojkráľovú vodu.
  • Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky.
  • Bratislavské sláčikové kvarteto Ad Gloriam Deispolu so svojimi hosťami zavíta už po ôsmy krát do Popradu-Matejoviec. Zahrá vám svoj nezabudnuteľný vianočný koncert, ktorý je skvelým vyvrcholením osláv Nového roku a sviatku Troch Kráľov. Koncert sa uskutoční v sobotu  januára 2019 o 16:30 hod. Vstupné dobrovoľné.