Komunita 2019-2020

Barina Peter

Čaputa Marián

Grzechynka Peter – správca farnosti, vikár

Kanský Peter – vedúci pastorácie mládeže

Košák Petr

Stebnický Ľuboš – ekonóm

Timko Peter – predstavený komunity, magister novicov

Urban Štefan – dôchodca

Vinš Dominik