Oznamy na 2. adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Pondelok 10.12. Pondelok po 2. adventnej nedeli féria
Utorok 11.12. Sv. Damaza I., pápeža ľub. spomienka
Streda 12.12. Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej ľub. spomienka
Štvrtok 12.12. Sv. Lucie, panny  a mučenice spomienka
Piatok 14.12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka
Sobota 15.12. Sobota po 2. adventnej nedeli féria
Nedeľa 16.12. 3. ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE) slávnosť

 

  • Dnes bude o 14:00 h. odprosujúca pobožnosť spojená s korunkou k Božiemu milosrdenstvu.
  • Adventný predaj kníh bude u nás prebiehať aj v dnešnú nedeľu po svätých omšiach dopoludnia. Srdečne Vás pozývame do Orlovne.
  • Dnes, Vás o 17:00 h.  pozývame do Orlovne na misijnú  besedu, ktorá bude s naším novicom Jakubom Honekom, ktorý rok pôsobil v Indii. Srdečne ste vítaní.
  • Zimné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom zimných kántrových dní je príchod kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
  • V utorok a v piatok slávime v našej farnosti rorátne sv. omše. Keďže je zvykom sláviť tieto sv. omše ešte pred svitaním (t. j. za tmy), prineste si so sebou aj lampáše.
  • V stredu (12.12.) bude v Orlovni o 19:30 stretnutie tých, ktorí sa prihlásili na púť do Fatimy.
  • V prípade, že poznáte niekoho, kto je vážne chorý, alebo pre vek nemôže prichádzať do farského spoločenstva a chcel by pristupovať ku sviatostiam v období prvého piatku, treba ho zapísať v sakristii.
  • Zbierka na charitu činila 1836,48 €. Srdečne všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.