OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 17. augusta 2014

Liturgický kalendár

Streda: (20. 8.)

sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – spomienka

Štvrtok: (21. 8.)

sv. Pia X., pápeža – spomienka

Piatok: (22. 8.) Panny Márie Kráľovnej – spomienka

Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti 50,- €. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

Od pondelka začíname práce na oprave fasády veže. Z dôvodu bezpečnosti bude kostolné nádvorie počas dňa uzavreté. Sväté omše však budú v riadnom čase.

Na budúcu nedeľu bude na Mariánskej hore v Levoči Celoslovenská púť KDH. Presný program je na plagáte vo vchode do kostola.

Oznamujem účastníkom púte do Lurd, že na budúcu nedeľu po večernej svätej omši bude v Orlovni organizačné stretnutie.

Zároveň znova pripomínam, že sú ešte voľné miesta na túto púť. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii.

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie

V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi.

Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. – 22. augusta 2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete.

S rovnakou naliehavosťou sa obraciame na ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby nepoľavili v úsilí zo všetkých síl napomáhať mierové riešenie vážnych konfliktov vo svete a aby aktívne bránili základné ľudské práva osobitne v prípade kresťanov v Iraku, ktorí čelia genocíde.

Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, daroval svetu zmierenie a pokoj.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.