OZNAMY NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 24. augusta 2014

Liturgický kalendár

Streda: (27. 8.) sv. Moniky – spomienka
Štvrtok: (28. 8.)

sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Piatok: (29. 8.)

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa – spomienka

Oznamujem účastníkom púte do Lurd, že dnes po večernej svätej omši bude v Orlovni organizačné stretnutie.

Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti z krstu Kristíny Kolmokovej 60,- € a z pohrebu Alžbety Jurskej 50,- €. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

Pripomínam, že počas prác na oprave fasády veže, z dôvodu bezpečnosti bude kostolné nádvorie uzavreté. Sväté omše však budú v riadnom čase.

V piatok 29. augusta bude naša provincia sláviť Deň vďačnosti za 90 rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku. Sv. omšu z baziliky v Šaštíne môžete sledovať v priamom prenose na TV Lux 29. augusta o 11.00 hod.

Do stavu manželského vstupujú Pavol KostolníkZuzana Tomková,  Ján KromkaLenka Feriancová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.