OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA, 14. septembra 2014

Liturgický kalendár

Pondelok: (15. 9.)

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska – slávnosť

Utorok: (16. 9.)

sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, muč. – spom.

Sobota: (20. 9.)

sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov – spomienka

Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti 50,- € a Ružencové bratstvo 183,- €.  Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

V pondelok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenského národa. Nie je to prikázaný sviatok, ale povzbudzujem vás, zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 7.00 a 18.30 hod.

V stredu po svätej omši bude na fare stretnutie Farskej pastoračnej rady.

V tomto týždni, v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

Vyšiel ďalší diel edície Viera do vrecka s názvom „Krása podľa Biblie“. Môžete si ho kúpiť pri časopisoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.