Oznamy na 3. adventnú nedeľu – nedeľu Gaudete

 

Pondelok 17.12. Pondelok po 3. adventnej nedeli féria
Utorok 18.12. Utorok po 3. adventnej nedeli féria
Streda 19.12. Streda  po 3. adventnej nedeli féria
Štvrtok 20.12. Štvrtok  po 3. adventnej nedeli féria
Piatok 21.12. Piatok  po 3. adventnej nedeli féria
Sobota 22.12. Sobota  po 3. adventnej nedeli féria
Nedeľa 23.12. 4. ADVENTNÁ NEDEĽA slávnosť

 

  • V dnešnú nedeľu vás pozývame na Vianočný koncert pod názvom Posolstvo Vianoc, ktorý sa uskutoční v Evanjelickom kostole v Poprade Veľkej o 15:00 h.
  • V utorok a v piatok slávime v našej farnosti rorátne sv. omše. Keďže je zvykom sláviť tieto sv. omše ešte pred svitaním (t. j. za tmy), prineste si so sebou aj lampáše.
  • Chorých a starých budeme navštevovať v utorok dopoludnia. Ak niekto má príbuzných doma, ktorí chcú pred sviatkami prijať sviatosti a nechodíme k nim na prvý piatok, tak vás prosíme, aby ste ich zapísali v sakristii.
  • Spoločná predvianočná svätá spoveď v našej farnosti bude najbližšiu sobotu (22.12.) od 10.00 h. do 11.30 h.
  • Kto má záujem o posviacku domu vo vianočnom období, nech sa prihlási v sakristii do 26.12. Požehnávať príbytky sa začne 27.12. Presnejšie informácie vám upresníme telefonicky.