OZNAMY NA DVADSIATU DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár:

UTOROK: 5.9.

Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice

ŠTVRTOK: 7.9.

Sv. košických mučeníkov – spomienka

PIATOK: 8.9.

Narodenie Panny Márie – sviatok

Dnes popoludní o 14:00 h. bude v kostole odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci, pri ktorej sa budeme modliť aj korunku k Božiemu milosrdenstvu.

O 15:00 h. pozývame deti a mladých na otvorenie saleziánskeho Oratka na sídlisku Juh.

V stredu pozývame mladých do oratka na prvú mládežnícku svätú omšu o 17:30 h.

Prvé stretnutie birmovancov bude v piatok 8. septembra po svätej omši v kostole.

Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude budúcu  v nedeľu 10. septembra o 16:00 h. na fare.

15. septembra pozývame rodiny, deti, mladých, seniorov … na výlet spojený s púťou do Poľska. Navštívime obec Ludzmierz, kde sa nachádza Sanktuárium Panny Márie Ludzmierskej a navštívime aj mesto Zakopané. Prihlásiť sa dá v sakristii do 10. septembra a treba zaplatiť poplatok 6 € kostolníkom. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke.

30. septembra organizujeme farskú púť na blahorečenie dona Titusa Zemana do Bratislavy. Prihlásiť sa dá v sakristii a je potrebné zaplatiť poplatok 20 € kostolníkom. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke.

Na stránke farnosti rodičia nájdu link s fotkami z prímestského tábora.

Aj v novom školskom roku vám dávame do pozornosti časopis Rebrík, ktorý je pre deti. Rebrík si môžete zakúpiť pre svoje deti vzadu v kostole alebo si ho môžete objednať priamo do vašich rodín.