OZNAMY NA DVADSIATU ŠIESTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Liturgický kalendár:

PONDELOK: 2.10.

Svätých anjelov strážcov

STREDA: 4.10.

Sv. Františka Assiského

ŠTVRTOK: 5.10.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny

SOBOTA: 7.10.

Ružencovej  Panny Márie

V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota. Spovedáme v stredu, vo štvrtok a v piatok  od 16.30 h.  V piatok bude sv. omša aj ráno o 7.00 h. a v sobotu o 7:30 h.

V utorok bude posledná rozlúčka s pani Alžbetou Bukovinskou. O 13.00 h.  bude svätá omša v kostole a o 14.00 h. budú pohrebné obrady na cintoríne. Modlime sa za spásu jej duše.

V stredu máme sv. Františka Assiského. Myslime na naše sestry františkánky, ktoré máme vo farnosti a spoločne s nimi vás pozývame na večernú svätú omšu.

V nedeľu začína mesiac október, ktorý je už tradične mesiacom svätého ruženca. V kostole sa budeme modlievať ruženec každý deň o 17.50 h. Spoločnou modlitbou sv. ruženca môžeme získať úplné odpustky. Predmodlievať pozývame jednotlivé spoločenstvá, podľa rozpisu na nástenke alebo na našej webovej stránke. Zároveň, deň vopred, môžete vložiť do košíka vzadu úmysly za ktoré sa budeme modliť v nasledujúci deň modlitbu svätého ruženca.

Do pozornosti dávame pred deti nové číslo časopisu Rebrík. Zároveň vám dávame do pozornosti Katolícke noviny, ktoré sú viac zamerané na dona Titusa Zemana, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného.