OZNAMY NA DVADSIATU TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Liturgický kalendár:

UTOROK: 12.9.

Najsvätejšieho mena Panny Márie

STREDA: 13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

ŠTVRTOK: 14.9.

Sviatok Povýšenia sv. Kríža

PIATOK: 15.9.

SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE – PATRÓNKY SLOVENSKA

SOBOTA: 16.9.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude dnes o  o 16:00 h. na fare.

Vo štvrtok na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude svätá omša aj ráno o 7:00 h.

V piatok  je slávnosť Panny Márie Sedembolestnej.  V našom meste Poprad je to titul konkatedrály. Sväté  omše sú u nás ráno o 7:00  h. a večer o 18:30 h.              

30. septembra organizujeme púť na blahorečenie dona Titusa Zemana do Bratislavy. Prihlásiť sa dá v sakristii a je potrebné zaplatiť poplatok 20 € kostolníkom. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke.

Na budúcu nedeľu bude zvonček odvedený na účet Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha kontrole biskupského úradu a slúžia na dielo katechizácie. Diecézny katechetický úrad nedostáva žiadny štátny príspevok a finančne je závislý od darov veriacich a zriaďovateľa. Vopred Pán Boh zaplať!

Do pozornosti vám dávame nové číslo Katolíckych novín. Kvôli blížiacemu sa blahorečeniu máme viac kusov k dispozícii. Prosíme, spropagujte ich vo vašich rodinách.

Tiež vám dávame do pozornosti nové číslo Don Bosco dnes. Ponúka posolstvo dona Titusa pre tých, ktorí žijú svoje povolanie v rodinách a v bežnom živote. Dozviete sa aj ako prežívajú svoje štúdium naši slovenskí saleziáni v Turíne.