OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA

PONDELOK: 8.8.

Bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka

Odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci s požehnaním a modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu bude dnes o 14:00 h. Nevyhlasujeme to každý mesiac, ale pravidlo platí, že vždy po prvom piatku v nedeľu je táto pobožnosť, preto vás pozývame. Je pekné, keď prichádzajú na túto pobožnosť aj manželia alebo rodiny.

Dnešným sviatkom Krstu Krista Pána končí vianočné obdobie a začína „Cezročné obdobie“.

V pondelok máme spomienku na nového slovenského blahoslaveného saleziána, kňaza a mučeníka dona Titusa Zemana. V liturgickom kalendári bude mať svoje miesto práve 8. januára. Práve v tento deň v roku 1969 zomrel. Preto v pondelok Cirkev na Slovensku po prvýkrát oslávi sviatok tohto blahoslaveného – 49 rokov po jeho smrti. Pri tejto príležitosti vás pozývame zajtra na svätú omšu o 18:30 h. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie blahoslaveného Titusa.

Budúcu nedeľu 14. januára bude o 16.00 h. stretnutie rodičov  a prvoprijímajúcich detí.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zaangažovali vo farnosti v prípravách na Vianočné sviatky. Veľká vďaka patrí najmä tým, ktorí zohnali stromčeky a pripravili betlehem.

Saleziáni spolupracovníci vás pozývajú na Ples priateľov dona Bosca, ktorý sa uskutoční 20.1.2018 od 16:00 h. v kultúrnom dome v Spišskej Teplici. Prihlásiť sa dá v sakristii alebo u pani Surmanovej. Bližšie informácie sú na nástenke.