OZNAMY NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár: 

Pondelok 24.12. Pondelok po 4. adventnej nedeli féria
Utorok 25.12. Narodenie Pána slávnosť
Streda 26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka sviatok
Štvrtok 27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu (odpust) slávnosť
Piatok 28.12. Sv. neviniatok, mučeníkov sviatok
Sobota 29.12. Piaty deň oktávy Narodenia Pána féria
Nedeľa 30.12. SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA slávnosť

 

  • Na Štedrý deň bude ráno svätá omša o 7:00 h a svätá omša z vigílie Narodenia Pána bude o 16:00h a o 24.00 h. bude polnočná svätá omša.
  • V utorok je slávnosť Narodenia Pána. Sväté omše budú, ako v nedeľu: o 7.00, 9:30, 11.00 a 18.30 h.
  • Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.) popoludní o 15:00 h.  bude jasličková pobožnosť – požehnanie detí pri jasličkách. Pozývame všetkých, ale zvlášť rodiny s deťmi.
  • V stredu je sviatok sv. Štefana. Sväté omše budú o 7.00, 9.30 a 18.30 h.
  • Vo štvrtok na sviatok sv. Jána Apoštola a Evanjelistu, máme v našej farnosti Ráno bude svätá omša o 7.00 h. a slávnostná svätá omša bude o 17.00 h. Hlavným celebrantom bude dp. Oliver Székely,  farár v Humennom.
  • Na budúcu nedeľu je sviatok Svätej rodiny. Pri všetkých svätých omšiach bude obnovenie manželských sľubov.
  • Na slávnosť Božieho narodenia bude pri všetkých sv. omšiach vianočná ofera. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  • Kto má záujem o posviacku domu vo vianočnom období, nech sa prihlási v sakristii do 26.12. Požehnávať príbytky sa začne 12. Presnejšie informácie vám upresníme telefonicky.
  • Vyprosujeme Vám požehnané sviatky Narodenia Pána. Nech nás prenikne vďačnosť, že Boh – Láska prišiel k nám. Pri stretnutí s ním pri jasličkách mu ďakujme, že prichádza medzi nás hriešnikov, aby nás povzbudil ku skutkom lásky a milosrdenstva.