OZNAMY NA ŠTVRTÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

STREDA: 31.1.

Slávnosť Sv. Jána Bosca, zakladateľa našej kongregácie

PIATOK: 2.2.

Sviatok Obetovania Pána

SOBOTA: 3.2.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave občerstvenia minulú nedeľu, keď sme v našom kostole slávili ekumenickú pobožnosť. Pán Boh nech Vám to štedro odmení.

Slávnostná svätá omša z príležitosti sviatku svätého Jána Bosca, zakladateľa Saleziánskej spoločnosti bude v stredu o 17:00 h. Hlavným celebrantom bude salezián don Andrej Kňaze.  Všetkých Vás pozývame spoločne osláviť sviatok nášho Zakladateľa. Svätá omša o 18:30 h. nebude!

V piatok je sviatok Obetovania Pána. Sväté omše budú o 7.00 h. a o 18.30 h. V tento deň počas svätých omší bude obrad požehnania sviec. Nezabudnite si preto doniesť sviece.

V sobotu je ľubovoľná spomienka sv. Blažeja. Požehnanie hrdla budeme udeľovať po rannej svätej omši, ktorá bude o 7:30 h. Po skončení požehnania bude nasledovať  mariánska pobožnosť.

Budúcu nedeľu o 14:00 h. bude odprosujúca pobožnosť. Hneď po jej skončení Vás pozývame na  Don Bosco Show, ktorá sa uskutoční z príležitosti osláv sviatku dona Bosca v Dome Kultúry v Poprade. Vstupné je dobrovoľné.

V tomto týždni spovedáme v stredu, vo štvrtok a v piatok od 16.30 h.

V utorok bude posledná rozlúčka s pani Radomírou Korženovou. Svätá omša bude o 13:00 h. a pohrebné obrady na cintoríne o 14:00 h. V stredu bude posledná rozlúčka s pánom Vlastislavom Gulom na cintoríne o 14:00 h. Modlime sa za ich spásu.

Na nástenke je už nový rozpis upratovania. Ktokoľvek je ochotný pomôcť pri upratovaní kostola môže sa tam zapísať. Tiež všetkým, ktorí pomáhajú pri upratovaní kostola ďakujeme.

Do pozornosti dávame pre deti – nové číslo časopisu Rebrík.