OZNAMY NA TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

STREDA: 24.1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

ŠTVRTOK: 25.1.

Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola

PIATOK: 26.1.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, vás dnes srdečne pozývame na ekumenickú pobožnosť, ktorá bude o 15:00 h. v našom kostole. Tiež vás chceme poprosiť o pomoc pri organizácií tohto podujatia a pomocou pri občerstvení, ktoré bude po pobožnosti, či už  napr. upečením koláča, alebo prípravou chlebíčkov. Od 14:00 h.to môžete prinášať na faru. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a pomoc.

Od pondelka 22.1.  sa budeme po svätej omši modliť deviatnik k don Boscovi.    

V utorok o 14:00 h. bude na cintoríne  rozlúčka s pani Cecíliou Kyrcovou. Modlime sa za spásu jej duše.