Základné modlitby

Základné modlitby a pravdy   Katolícky pozdrav Pochválený buď Ježiš Kristus. Naveky. Amen.   Znamenie kríža – prežehnanie 1 V mene Otca 3 i Ducha 5 Amen. 4 Svätého 2 i Syna   Modlitba Pána Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb … [Read more…]

Desať Božích prikázaní

Desať Božích prikázaní Pán Boh nám dal svoje prikázania cez Mojžiša, ktorému ich dal vyryté do dvoch kamenných tabúľ. Desať Božích prikázaní sú ako dopravné predpisy. Niekedy nás aj obmedzujú, ale vždy len pre naše dobro. Na cestu bezpečne môže ísť len ten, kto tieto predpisy pozná a ich zachováva. Úloha: vyrobiť si kartičky s prikázaniami … [Read more…]