OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 1. februára 2015

Liturgický kalendár Pondelok: (  2. 2.) Obetovanie Pána – sviatok Utorok: (  3. 2.) Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – ľub. spomienka Štvrtok: (  5. 2.) sv. Agáty, panny a mučenice – spomienka Piatok: (  6. 2.) sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov – spomienka Z príležitosti sviatku sv. Jána Bosca vás všetkých pozývame na kultúrno – … [Read more…]

OZNAMY NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 25. januára 2015

Liturgický kalendár Pondelok: (26. 1.) sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka Streda: (28. 1.) Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi- spom. Sobota: (31. 1.) JÁNA BOSCA, otca a učiteľa mládeže – slávnosť Dnes popoludní o 15.00 hod. bude na fare duchovná obnova zameraná na prehĺbenie viery. Pozývam všetkých farníkov. Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na opravu … [Read more…]