OZNAMY NA NEDEĽU KRISTA KRÁĽA

Liturgický kalendár Utorok: 24.11. Sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoloč.  muč. – spomienka Streda: 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice  – ľubovoľná spomienka     Budúca nedeľa je  Prvá adventná nedeľa Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Dnes o 15:00 hodine bude prvá duchovná obnova pre rodičov a manželov.  Začneme o 15:00 hod. v prednáškovej miestnosti … [Read more…]

Duchovná obnova pre manželov a rodičov

Pozývame manželov a rodičov na prvú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 22. 11. o 15:00 hod. v saleziánskom dome.  Začneme  zamyslením v prednáškovej  miestnosti v noviciáte  (na poschodí). Bude tam priestor na osobnú modlitbu,  na sviatosť zmierenia a vyvrcholením bude spoločná adorácia.

Zapisovanie svätých omší

Bude v  týždni po prvom piatku: v utorok (po prvom piatku v mesiaci) – vo farskej kancelárii v čase od 15:00 do 17:00 hod. v stredu (po prvom piatku v mesiaci) – po skončení svätej omše v sakristii. vo štvrtok (po prvom piatku v mesiaci) – vo farskej kancelárii v čase od 15:00 do 17:00 hod.