OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 18. januára 2015

Liturgický kalendár Streda: (21. 1.) sv. Agnesy, panny a mučenice – spomienka Štvrtok: (22. 1.) bl. Laury Vicuňovej – ľubovoľná spomienka Sobota: (24. 1.) sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – sviatok Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na opravu veže 270,- €, z krstu Magdalény Jurinyiovej 100,- € a z krstu Vanesy Valasovej 20,- €. Všetkým … [Read more…]

Rozpis úmyslov svätých omší od 19. 1., do 25. 1. 2015

Pondelok: 19.1. 18.00 za neb. Jána, Helenu, Jána a Zuzanu Utorok: 20.1. 18.00 za neb. Jána, Annu, Rozáliu a Margitu Streda: 21.1. 18.00 za neb. Helenu, Štefana, Jána a Annu Štvrtok: 22.1. 18.00 za Božie požehnanie Zuzany s rodinou Piatok: 23.1. 18.00 za neb. Jozefa Sobota: 24.1. 18.00 za neb. Štefana, Máriu, Mikuláša a Apolóniu Nedeľa: … [Read more…]

OZNAMY NA TRETIU NEDEĽU PO NARODENIA PÁNA, 11. januára 2015

Liturgický kalendár Sobota: (17. 1.) Antona, opáta – spomienka Dnes popoludní o 15.00 hod. bude v Orlovni stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi. Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na opravu veže 1.700,- €, Ružencové bratstvo 205,- € a z pohrebu Karola Kocúna 40,- €. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať. Dnešným sviatkom Krstu Krista Pána končí vianočné obdobie a začína … [Read more…]