OZNAMY NA 33. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Liturgický kalendár: Utorok: 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka Sobota: 21.11. Obetovanie Panny Márie – spomienka     Budúca nedeľa je nedeľa Krista Kráľa   Na kostol venovali z krstu Adama Holodňáka 50 € a zo sobáša manželov Brejkových 20 €. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť. Po skúsenostiach zo zapisovania svätých omší u nás v kostole – … [Read more…]

OZNAMY NA 32. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Liturgický kalendár: Pondelok: 9.11. Výročie posviacky lateránskej baziliky – sviatok Utorok: 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka Streda: 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa – sviatok Štvrtok: 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka     Budúca nedeľa je 33. v období cez rok Na kostol venovali z pohrebu Jozefa Kolárika 100 € a z pohrebu Márie … [Read more…]