OZNAMY NA SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Liturgický kalendár: Pondelok: 2.11. Spomienka na všetkých verných zosnulých Streda: 4.11. Sv. Karola Borromea, biskupa – spomienka     Budúca nedeľa je 32. nedeľa  v období cez rok Na kostol venovali manželia Kováčovci  80 €. Fórum života organizuje projekt podpory života pod názvom „Sviečka za nenarodené deti“. Na podporu aktivít na ochranu života a rodiny si môžete … [Read more…]

OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: Streda: 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov –  sviatok Štvrtok: 29.10. Bl. Michala Ruu, kňaza – spomienka     Budúca nedeľa je Všetkých svätých – slávnosť   V rámci zbierky na misie sa vyzbieralo 1364,9 €. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. Budúcu nedeľu bude o 15:00 hodine na cintoríne dušičková pobožnosť. Svätá omša v Dome smútku … [Read more…]

OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár:   Štvrtok: 22.10. Sv. Jána Pavla II. pápeža –  ľubovoľná spomienka     Budúca nedeľa je 30. nedeľa v období cez rok Dnes je misijná nedeľa. Odporúčame vám do modlitieb všetky misie a všetkých misionárov a misionárky na celom svete. Na stolíku pri časopisoch sú rôzne materiály o misiách, ktoré si môžete vziať. Zároveň dnes pri všetkých … [Read more…]