OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA, 14. septembra 2014

Liturgický kalendár Pondelok: (15. 9.) SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska – slávnosť Utorok: (16. 9.) sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, muč. – spom. Sobota: (20. 9.) sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov – spomienka Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti 50,- € a Ružencové bratstvo 183,- €.  …

Rekonštrukcia veže

Milí farníci! Verím, že zo záujmom sledujete opravu fasády veže. Prácu ako hlavný dodávateľ vykonáva firma SANEX zo Spišskej Novej Vsi. Nejde však len o murárske práce, ktoré už prebiehajú, ale s touto prácou však súvisí aj mnoho iných prác. Pripravujeme opravu ciferníka a ručičiek vežových hodín, rekonštrukcia ochodze na  veži (podlahy, zábradlia, kovania). do …