Prihláška dieťaťa na prípravu k prvému svätému prijímaniu

Pozvánka Vážení rodičia. Pozývam tých z Vás, ktorí chcete, aby sa Vaše dieťa pripravovalo na Prvé sväté prijímanie a máte záujem spolupracovať na tejto príprave, aby ste spolu s dieťaťom prišli na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v Orlovni, vedľa kostola v nedeľu 12. 10. 2014 o 15.00 hod. Zároveň Vás prosím, aby ste vyplnili prihlášku a priniesli ju na … [Read more…]