Práce, ktoré sa konajú v rámci opravy fasády veže

Samotná oprava fasády veže: 29.544,54 € Oprava ciferníkov vežových hodín: 4.510,- € Oprava zábradlia na ochodzi: 5.980,- €   V štádiu jednania je cenová ponuka na: – opravu štúk okolo ciferníka hodín, – podlahu ochodze a klampiarske práce na ochodzi, – opravu kríža na veži a opravu (namontovanie) plechov na bočné steny lode vedľa veže – výrobu a osadenie … [Read more…]

OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 28. septembra 2014

Liturgický kalendár Pondelok: (29. 9.) Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok Utorok: (30. 9.) Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka Streda: (1. 10.) Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi – spom. Štvrtok: (2. 10.) Svätých anjelov strážcov – spomienka Sobota: (4. 10.) Františka Assiského – spomienka Oznamujem, že dnes popoludní o 14.30 hod. bude vo farskom dvore … [Read more…]