Stretnutie Pastoračnej rady farnosti

V stredu 17.9.2014 sa po dlhšom čase stretla Pastoračná rada farnosti (PRF) na svojom stretnutí. Obsahom stretnutia boli tri body: 1. príprava Dňa farnosti, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28.9.2014. Členovia si rozdelili úlohy pre zabezpečenie tohto podujatia. 2. rozdelenie animovania štvrtkovej adorácie Oltárnej sviatosti. Rada sa dohodla, že od októbra sa budú striedať jednak … [Read more…]