OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 28. septembra 2014

Liturgický kalendár Pondelok: (29. 9.) Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok Utorok: (30. 9.) Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka Streda: (1. 10.) Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi – spom. Štvrtok: (2. 10.) Svätých anjelov strážcov – spomienka Sobota: (4. 10.) Františka Assiského – spomienka Oznamujem, že dnes popoludní o 14.30 hod. bude vo farskom dvore … [Read more…]