Stretnutie Pastoračnej rady farnosti

V stredu 17.9.2014 sa po dlhšom čase stretla Pastoračná rada farnosti (PRF) na svojom stretnutí. Obsahom stretnutia boli tri body: 1. príprava Dňa farnosti, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28.9.2014. Členovia si rozdelili úlohy pre zabezpečenie tohto podujatia. 2. rozdelenie animovania štvrtkovej adorácie Oltárnej sviatosti. Rada sa dohodla, že od októbra sa budú striedať jednak … [Read more…]

OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 21. septembra 2014

Liturgický kalendár Utorok: (23. 9.) sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza – spomienka Sobota: (27. 9.) Vincenta de Paul, kňaza – spomienka Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti z príležitosti 90. narodenín 50,- € a z pohrebu Jozefa Grofčíka 100,- €.  Všetkým úprimné Pán Boh zaplať. Z rozhodnutia otca biskupa zvonček z dnešnej nedele pošleme na podporu činnosti … [Read more…]

Rozpis úmyslov svätých omší od 22. 9., do 28. 9. 2014

Pondelok: 9. 1830 za neb. Františka, Alenu, Annu, Katarínu Utorok: 9. 1830 za neb. Jozefa, Annu a Jozefa Streda: 9. 1830 za neb. Annu, Karola a Františka Štvrtok: 9. 1830 za neb. Štefana a Petra Piatok: 9. 1830 za zdravie a Božie požehnanie rodiny Sobota: 9. 1830 za zdravie a Božie požehnanie Alžbety, Márie a Alžbety Nedeľa: 9. … [Read more…]