OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 21. septembra 2014

Liturgický kalendár Utorok: (23. 9.) sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza – spomienka Sobota: (27. 9.) Vincenta de Paul, kňaza – spomienka Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti z príležitosti 90. narodenín 50,- € a z pohrebu Jozefa Grofčíka 100,- €.  Všetkým úprimné Pán Boh zaplať. Z rozhodnutia otca biskupa zvonček z dnešnej nedele pošleme na podporu činnosti … [Read more…]

Rozpis úmyslov svätých omší od 22. 9., do 28. 9. 2014

Pondelok: 9. 1830 za neb. Františka, Alenu, Annu, Katarínu Utorok: 9. 1830 za neb. Jozefa, Annu a Jozefa Streda: 9. 1830 za neb. Annu, Karola a Františka Štvrtok: 9. 1830 za neb. Štefana a Petra Piatok: 9. 1830 za zdravie a Božie požehnanie rodiny Sobota: 9. 1830 za zdravie a Božie požehnanie Alžbety, Márie a Alžbety Nedeľa: 9. … [Read more…]

Rozpis úmyslov svätých omší od 15. 9., do 21. 9. 2014

Pondelok: 9.   700 za neb. Ladislava 1830 za zdravie a Božie požehnanie Márie s rodinou Utorok: 9. 1830 za neb. Antona, Štefana a Máriu Streda: 9. 1830 na poďakovanie za dožitých 90 rokov Štvrtok: 9. 1830 za neb. Františka Piatok: 9. 1830 za neb. Evu, Františka, Máriu, Michala, Máriu a Viliama Sobota: 9. 1830 za neb. Máriu a … [Read more…]