OZNAMY NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 24. augusta 2014

Liturgický kalendár Streda: (27. 8.) sv. Moniky – spomienka Štvrtok: (28. 8.) sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka Piatok: (29. 8.) Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa – spomienka Oznamujem účastníkom púte do Lurd, že dnes po večernej svätej omši bude v Orlovni organizačné stretnutie. Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti … [Read more…]