OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 17. augusta 2014

Liturgický kalendár Streda: (20. 8.) sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – spomienka Štvrtok: (21. 8.) sv. Pia X., pápeža – spomienka Piatok: (22. 8.) Panny Márie Kráľovnej – spomienka Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti 50,- €. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať. Od pondelka začíname práce na oprave fasády veže. Z dôvodu … [Read more…]